Plan lekcji

Dni Lekcja Czas trwania lekcji KLASY (PODZIAŁY)
Klasa

 

I III IV Biblioteka Kółka Świetlica
Wychowawca ...Rybarczyk.... .....Dolna....... .......Dolna.......
0 R
Pn. 1 8.00-8.45 J. angielski J. angielski
J. polski
2 8.55-9.40 J. angielski
Religia
Religia
3 9.50-10.35 Ed. wczesn.
Ed. wczesn.
J. angielski
4 10.55-11.40 Ed. wczesn.
Zaj. techn.
Technika
5 11.50-12.35 Ed. wczesn. Zaj. rewalid.
6 12.45-13.30 J
0 R
Wt. 1 8.00-8.45 Ed. wczesn.
Zaj. komp.
J. polski
2 8.55-9.40 Ed. wczesn. Ed. wczesn.
J. polski
3 9.50-10.35 Ed. wczesn.
Ed. wczesn.
Matematyka

4 10.55-11.40 Ed. wczesn. Ed. wczesn. WDŻ
5 11.50-12.35
ZDW
Wych. fizyczne
Wych. fizyczne
J
6 12.45-13.30 ZDW Wych. fizyczne J
0 R
Śr. 1 8.00-8.45 Religia
Ed. wczesn.
Przyroda R
2 8.55-9.40 Religia
Ed. wczesn.
Przyroda

3 9.50-10.35 Ed. wczesn.
Religia
Religia
4 10.55-11.40 Ed. wczesn.
Plastyka Plastyka
5 11.50-12.35 Ed. wczesn. Wych. fizyczne Wych. fizyczne
6 12.45-13.30 Zaj. rewalid. Matematyka J
0 R
Czw. 1 8.00-8.45 Ed. wczesn. Ed. wczesn.
J. polski
2 8.55-9.40 Ed. wczesn. Ed. wczesn.
Matematyka
3 9.50-10.35 Ed. wczesn.
Ed. wczesn.
Informatyka

4 10.55-11.40 Ed. wczesn.
Ed. wczesn. Muzyka

5 11.50-12.35 Kółko art. Zaj. rewalid.
6 12.45-13.30 J
0 R
Pt. 1 8.00-8.45 Ed. wczesn.
Ed. wczesn.
J. angielski
2 8.55-9.40 Ed. wczesn.
J. angielski
J. angielski
3 9.50-10.35 Ed. wczesn. Wych. fizyczne
Wych. fizyczne
4 10.55-11.40 Ed. wczesn. Ed. wczesn.
Historia
5 11.50-12.35
Ed. wczesn.
Matematyka
J
6 12.45-13.30
ZDW
J. polski
J

_______________________________________ _______________________________ ________________ ____________ _____ ___________