BOŻE NARODZENIE

Prawda Bożego Narodzenia zawarta w tradycjach i zwyczajach świątecznych

- program ukazał kultywowanie tradycji świątecznych.
Wspólny śpiew kolęd wprowadził uczniów w klimat świąteczny.
                                                                                                                          mgr Katarzyna Mazur