DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

"NAUCZYCIELOM ? W DNIU ICH ŚWIĘTA".

Szczególny dziś dzień - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują.
W tym dniu mamy okazję złożyć wszystkim nauczycielom nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie
naszych serc i umysłów.
                                                                                                                                               D z i ę k u j e m y !