DZIEŃ PAPIESKI

Program pod hasłem "Jan Paweł II - Odwaga Świętości" przedstawili uczniowie klasy IV.

Ojciec Święty został ukazany jako człowiek wielkiej wiary, modlitwy, miłości do Chrystusa, Kościoła oraz całego świata.
                                                                                                                                                                         mgr Katarzyna Mazur