VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY

Dnia 26 maja 2010 r. odbył się w SP w Krzyżu VI Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla klas szóstych.
..............................................................


Wśród piętnastu szkół powiatu byli przedstawiciele naszej szkoły. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu fauny i flory różnych środowisk.
Konkurencja była duża a poziom konkursu wysoki. Michał Rybarczyk zajął II miejsce i Maciej Wylegała VI.

Gratulujemy naszym szóstoklasistom i życzymy powodzenia na niwie przyrodniczej w gimnazjum.

Opiekun: Jadwiga Majer

Dyplom Michał Rybarczyk

Dyplom Maciej Wylegała