INNA LEKCJA PRZYRODY

W naszej szkole gościł pan Marek Maluśkiewicz, który w bardzo zajmującej formie odkrywał przed uczniami tajemnice z życia sów. .....................


Dzieci w grupach: I-III i IV-VI poznawały znaczenie, zwyczaje i odpowiadały na pytanie: dlaczego należy chronić sowy?

Uczniowie wykonywali zadania różnego typu ? nie tylko ornitologiczne. Pan Marek za aktywny udział nagradzał uczniów widokówkami i naklejkami.