PASOWANIE NA UCZNIA PIERWSZEJ KLASY

"JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI..."

22 października w naszej szkole odbyła się uroczystość "Pasowania na uczniów" dzieci z klasy I.
Do braci uczniowskiej przyjętych zostało 19 dzieci.

Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy I zaprezentowały swoje umiejętności
w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości.

Następnie "pierwszoklasiści" uroczyście ślubowali na flagę państwową:

"W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście:

Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia

ŚLUBUJĘ

Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą

ŚLUBUJĘ

Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego

ŚLUBUJĘ

Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom

ŚLUBUJĘ

Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość

ŚLUBUJĘ".

Dyrektor Szkoły pani Grażyna Mantaj dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem
i wypowiadając słowa: "Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej".

Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy pierwszej pani Jolanta Rybarczyk wręczyła uczniom dyplomy,
a zastępca przewodniczącej Rady Rodziców pani Katarzyna Durska ufundowane przez radę upominki.