DZIEŃ PAPIESKI

Dzień Papieski jest szczególną okazją do przypomnienia nauki Jana Pawła II oraz próby naśladowania go.

Dnia 20 października 2014 r. odbył się apel z okazji XIV Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie".

Program uroczystego apelu miał na celu pogłębienie właściwego zrozumienia powszechnego wezwania do świętości na podstawie nauki

św. Jana Pawła II. Motywowanie uczniów do odkrywania własnej drogi do świętości i wzorowania się na św. papieżu - Polaku.

mgr Katarzyna Mazur

 

Zdjęcia z życia Jana Pawła II - prace uczniów: