Nabór 2014/2015

Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie
i specjalistyczne przygotowanie do ich prowadzenia.

Dzieci w roku szkolnym 2014/2015 będą objęte opieką w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 - 16.00.

Wyposażenie sal jest systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne, a pomieszczenia
i sprzęt szkolny są sukcesywnie modernizowane.

Szkoła oferuje bardzo bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych:
- wspierający rozwój uczniów,
- wyrównywanie szans edukacyjnych: logopedyczne, dydaktyczno - wyrównawcze,
- koła zainteresowań - przedmiotowe: plastyczne, muzyczne, informatyczne, przyrodnicze, sportowe.

Uczniowie z klas I - III spędzają czas w salach przystosowanych zarówno do nauki jak i do zabawy.
Uczniowie z klas I - VI mają możliwość pozostawiania w szkole podręczników.
Szatnie dla uczniów są obok sal lekcyjnych.

Języki obce: - Język niemiecki,
- Język angielski.

Dla dzieci szkoła proponuje:
- darmowe mleko oraz owoce i warzywa,
- bibliotekę szkolną z czytelnią.

W szkole działa Rada Rodziców. Święta i inne ważne wydarzenia są obchodzone z udziałem i pomocą rodziców.
Rodzic jest zawsze mile widziany.

Zapraszamy na "DRZWI OTWARTE":

20 marca 2014 r. - czwartek w godz. 07.00 - 12.00.

10 kwietnia 2014 r. - czwartek w godz. 07.00 - 12.00.

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH - rok szkolny 2014/2015

Zapisy do dnia 15 kwietnia 2014 r..