ŚWIETLICA SZKOLNA

Wolne chwile po lekcjach lubimy poświęcać na rozwój zainteresowań i odrabianie lekcji, ale bywa, że wolimy spędzić czas aktywnie!