ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Po dwumiesięcznej przerwie wszyscy uczniowie powrócili do swoich szkół.

Dzisiejszy dzień otwiera nowy rok szkolny 2010/2011.

Czas wakacyjnych zabaw, wypoczynku i młodzieńczych swawoli dobiegł końca. Przez najbliższych 10 miesięcy będziemy wszyscy ciężko pracować; Wy Uczniowie zdobywając nową wiedzę, My kształtując Wasze charaktery. Mamy nadzieję, że wspólny trud przyniesie oczekiwane rezultaty  
w postaci zdanych egzaminów, promocji do następnej klasy czy też ukończenia szkoły.