SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015

W naszej szkole, jak co roku, odbyła się akcja Sprzątania Świata. W Polsce, została ona przeprowadzona już 22 razy, ..........................................
w tym roku pod hasłem "WYPRAWA - POPRAWA".
Przeciętny Polak w ciągu roku produkuje 250?300 kg śmieci, więc takie akcje są bardzo potrzebne.
Ludzie często nieświadomie zanieczyszczają środowisko, dlatego nasza szkoła również przyczynia się do tego,
aby nasza planeta była czysta.

Na początku odbył się apel rozpoczynający akcję. Uczniowie zaprezentowali nam ideę sprzątania świata.
Ustalono, w jakich kierunkach mamy iść i jakie miejsca oczyścić.

Zaopatrzeni w duże worki i rękawiczki rozpoczęliśmy wędrówkę po naszej wsi. Wszyscy mieli dobre humory.
Po drodze znaleźliśmy wiele odpadów. Wiele z nich było w miejscach mniej widocznych- pod kamieniami,
w krzakach lub innych miejscach, na które nikt nie zwracał zbytniej uwagi.

Gdy musieliśmy już wracać, mieliśmy pełne, prawie pękające worki, przepełnione odpadami.
Po powrocie do szkoły wszystkie odpady umieściliśmy w jednym, przeznaczonym do tego miejscu.

Uczniowie kl. VI: Natalia N., Karolina R., Przemek T.