PASOWANIE NA UCZNIA

20 października br. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I.
W tym dniu złożone zostały również życzenia dla nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.